top of page

एक साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया टीम सिर्जना गर्दै

तपाइँको युद्ध टीम बनाउनुहोस्

यो कोर्स प्रबन्धकहरू र प्रोजेक्ट नेताहरूका लागि डिजाइन गरिएको हो जुन तपाईंको साइबर बैटल टीम सिर्जना गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन्, जुन प्राविधिक सर्तमा कम्प्युटर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया टोली (CSIRT) हो। यो कोर्सले मुख्य मुद्दाहरू र निर्णयहरूको एक उच्च-स्तर सिंहावलोकन प्रदान गर्दछ जुन साइबर बैटल टीमको स्थापनामा सम्बोधन गर्नुपर्नेछ। पाठ्यक्रमको अंशको रूपमा, तपाईंको स्टाफले एक कार्य योजना विकसित गर्दछ जुन तपाईंको साइबर बैटल टीमलाई योजना बनाउन र कार्यान्वयनमा सुरूवात बिन्दुको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। उनीहरूले थाहा पाउनेछन् कि कुन प्रकारका संसाधनहरू र एउटा पूर्वाधारको लागि आधारभूत संरचना चाहिन्छ। थप रूपमा, सहभागीहरूले नीति र प्रक्रियाहरू पहिचान गर्नेछन् जुन CSIRT सिर्जना गर्ने बित्तिकै स्थापना र कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ।

नोट: यो कोर्सले सफ्टवेयर ईन्जिनियरहरूको संस्थानबाट साइबर सुरक्षामा मास्टर्सतर्फ औंल्याउँछ

اور

1.png
2.png

The Cyber Security Incident Response Team (CSIRT) is a key component of an organization's security posture. By definition, a CSIRT is a team of individuals who are responsible for responding to computer security incidents. While the term "computer security incident" can be used to describe any type of event that poses a threat to computer systems or data, in practice, most CSIRTs focus on responding to cyber incidents – that is, events that involve some form of malicious activity carried out using digital means.

A CSIRT assesses threat vulnerabilities and the potential for cyber-attacks.  They also assess the damage caused by an attack and are quickly deployed with pre-planned strategies to mitigate the attack and have the organisation up and running again as quickly as possible.  Their goal is to prevent further attacks from occurring. 

3.png
4.png

Why should I establish a Cyber Security Incident Response Team BEFORE a cyber attack occurs?

Creating a Cyber Security Incident Response Team (CSIRT) is an important step in preparing for a cyber-attack. A CSIRT is a group of people who are trained and prepared to respond to a security incident. The team can provide support during and after an attack, including helping to contain the damage, restore systems, and investigate the incident. Having a CSIRT in place before an attack occurs can help to minimize the impact of the attack and ensure that operations can resume quickly. Furthermore, a CSIRT can help to build trust with customers and other stakeholders by demonstrating that the organization takes security seriously. As such, creating a CSIRT is an important part of preparing for a cyber-attack.

यो कोर्स को गर्ने?

 • वर्तमान र सम्भावित CSIRT प्रबन्धकहरू; C-स्तर प्रबन्धकहरू जस्तै CIOs, CSOs, CROs; र प्रोजेक्ट नेताहरू साइबर बैटल टीम स्थापना गर्न वा सुरू गर्न इच्छुक छन्।

 • अन्य कर्मचारीहरू जसले CSIRT हरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दछन् र CSIRTs कसरी सञ्चालन हुन्छन् भन्ने बारेमा गहिरो समझ प्राप्त गर्न चाहन्छन्। उदाहरणको लागि, CSIRT घटकहरू; उच्च-स्तर प्रबन्धन; मिडिया सम्बन्ध, कानूनी सल्लाह, कानून प्रवर्तन, मानव संसाधन, अडिट, वा जोखिम व्यवस्थापन स्टाफ।

शीर्षकहरू

 • घटना व्यवस्थापन र CSIRTs को सम्बन्ध

 • एक सीएसआईआरटी योजनाको लागि आवश्यकताहरू

 • एक CSIRT दृष्टि सिर्जना गर्दै

 • CSIRT मिशन, उद्देश्य, र अधिकारको स्तर

 • CSIRT संगठनात्मक मुद्दाहरू र मोडेलहरू

 • दायरा र प्रदान गरिएका सेवाहरूको स्तरहरू

 • कोष मुद्दाहरू

 • भर्ती र प्रारम्भिक CSIRT कर्मचारी प्रशिक्षण

 • CSIRT नीति र प्रक्रियाहरू कार्यान्वयन गर्दै

 • एक CSIRT पूर्वाधार को लागी आवश्यकताहरु

 • कार्यान्वयन र अपरेशनल मुद्दाहरू र रणनीतिहरू

 • सहयोग र संचार मुद्दाहरू

तपाईका कर्मचारीले के सिक्नेछन्?

तपाईका कर्मचारीले यो सिक्नेछ:

 • एक प्रभावकारी साइबर बैटल टीम (CSIRT) स्थापना गर्नका लागि आवश्यकताहरू बुझ्नुहोस्।

 • नयाँ साइबर बैटल टीमको विकास र कार्यान्वयनको रणनीतिक योजना गर्नुहोस्।

 • कम्प्युटर सुरक्षा पेशेवरहरूको एक उत्तरदायी, प्रभावकारी टीम भेलासँग सम्बन्धित मुद्दाहरू हाइलाइट गर्नुहोस्

 • नीति र प्रक्रियाहरू पहिचान गर्नुहोस् जुन स्थापना र कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ।

 • नयाँ साइबर बैटल टीमको लागि बिभिन्न संगठनात्मक मोडेलहरू बुझ्नुहोस्

 • साइबर बैटल टीमले प्रदान गर्न सक्ने सेवाहरूको विविधता र स्तर बुझ्नुहोस्

bottom of page