top of page

साइबर नीति र प्रक्रियाहरू

तपाइँलाई तपाइँको स्टाफको लागि ग्राउन्ड नियमहरू सेट गर्न मद्दत गर्दै

हामी तपाईंलाई सहयोग गर्न सक्दछौं:

  • अवस्थित नीति र प्रक्रियाहरूको समीक्षा गर्दै

  • नयाँ नीति र प्रक्रियाहरू लेख्दै

  • अनुकूलन टेम्प्लेटहरू पनि उपलब्ध छन्

  • NZ सुरक्षा सुरक्षा आवश्यकताहरू (PSR) लाई लागी आवेदनलाई हेर्दै

  • NZ सूचना सुरक्षा म्यानुअल (ISM) को लागी आवेदनलाई हेर्दै

  • साइबर लचीलापन समीक्षा

  • साइबर क्षमता परिपक्वता मोडेल

  • साइबर प्रशिक्षण रोड नक्शा

bottom of page