top of page

साइबर जोखिम निर्धारण प्रशिक्षण

तपाईंको आफ्नै जोखिम आकलनहरू प्रदर्शन गरेर तपाईंको महत्वपूर्ण सम्पत्तिहरू पहिचान गर्नुहोस् र सुरक्षा गर्नुहोस्

कोर्स को गर्नुपर्छ?

  • व्यक्ति जो घर जोखिम मूल्यांकनमा आफ्नै प्रदर्शन गर्न सक्षम हुन चाहन्छन्

  • सी-सुइट, सुरक्षा पेशेवरहरू, व्यवसाय निरन्तरता योजनाकारहरू, अनुपालन कर्मीहरू, जोखिम प्रबन्धकहरू र अन्य

  • पीसीआई - डीएसएस आवश्यकताहरू पूरा गर्न व्यक्तिले औपचारिक जोखिम मूल्या perform्कन गर्नु पर्छ

  • सूचना टेक्नोलोजी टेक्निशियनहरू जुन साइबरसुरक्षामा उनीहरूको ज्ञान बढाउन चाहान्छन्

Cyber Quote 3.png
Cyber Quote 29.png
Cyber Quote 23.png
bottom of page