top of page

साइबरसुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण

तपाईंको साइबर डिफेन्डरहरूलाई प्रशिक्षण दिनुहोस्

तपाईको जानकारी को लागी खोजिरहेको छ? 

हामीसँग धेरै पाठ्यक्रमहरू छन् जुन तपाईंको कर्मचारीलाई शिक्षा दिन्छ जब ईन्टरनेट र सोशल मिडिया प्रयोग गर्दा के हेर्नु पर्छ। कर्मचारीहरुलाई तपाईको जानकारी ह्याकरहरु बाट बचाउन को महत्त्व थाहा छ। यो पाठ्यक्रम या त छ वटा मासिक गर्न आवश्यक छ वा वार्षिक तपाईको स्टाफको साथ साइबरसुरक्षा राख्नको लागि।

पाठ्यक्रम परिणामहरू

यस प्रस्तुतीकरणले तपाईंको स्टाफलाई मद्दत गर्दछ

  • साइबर सुरक्षाका विभिन्न तत्वहरूको आधारभूत सिंहावलोकन प्राप्त गर्नुहोस्

  • इन्टरनेटमा एक सुरक्षित उपस्थिति कायम राख्नुको महत्त्व बुझ्नुहोस्

  • इन्टरनेट प्रयोग गर्दा के बचाउने भनेर एक समझ प्राप्त गर्नुहोस्

  • कसरी इन्टरनेट मा एक लक्ष्य बन्न र तपाइँको व्यवसाय मा भाइरस र ह्याकरहरु को परिचय को बाट बच्ने को लागी

Cyber Quote 9.png
bottom of page